Varför vi firar vårt NPS idag och vår resa hit

Nä, nu vill vi skryta lite. Vi har nämligen fått flera ATH (all time high) resultat från vår senaste medarbetarundersökning…! 💯

Vårt NPS ligger just nu på 60, vilket vi är så stolta över – hela gänget!

Vi mäter också något vi kallar Engagemang Index (EI) och även det ligger högre än någonsin på fina 86..!

Engagemang, stolthet, tillit och teamkänsla är något man skapar tillsammans på en arbetsplats. Det är människorna på företaget som varje dag väljer att bidra – med sin energi, kunskap och omtanke till sina kollegor och det gör vår arbetsplats till ett ställe där vi gärna hänger. Inte bara som vassa och kompetenta experter inom cybersäker integration – utan även som ett gäng kompisar.

Om vi alltid haft så här höga resultat? Absolut inte. Vi har varit på en resa och den kommer fortsätta varje dag, där vi alla behöver bidra. Det är det som gör det så fint, att får man med sig människorna så hjälper dom till – av egen vilja 🧡

Men vad är NPS och varför är vi så stolta?

På 1990-talet utvecklade konsultföretaget Bain & Company en ny metod för att mäta kundnöjdhet. Metoden bestod i praktiken av en ”magisk” fråga: ”Hur troligt är det att du skulle rekommendera vårt företag/produkt/tjänst till en vän eller kollega?”

Metoden kallas NPS och betyder Net Promoter Score.

Kort därpå tog sig NPS in på arbetsplatserna. På jobbet blev NPS eNPS (Employee Net Promoter Score). Så istället för att mäta kundlojalitet används eNPS i medarbetarundersökningar och är avsett att mäta medarbetarnas lojalitet.

Väldigt relevant att mäta, tycker vi! 💡

Hur räknas det ut?

Medarbetarna får frågan ”Hur troligt är det att du skulle rekommendera din arbetsgivare till en vän?”

De får sedan svara genom att välja en siffra mellan 0-10, där 0 motsvarar ”inte alls sannolikt” och 10 ”mycket sannolikt”. Sedan delas svaren in i följande kategorier:

  1. Detractors (de som svar 0-6)
  2. Passive (de som svarar 7-8)
  3. Promoters (de som svarar 9-10)

Beräkningen för att få fram vårt NPS görs genom att subtrahera procentandelen detractors från procentandelen promoters (man bortser från passiva). Så om 20% av de svarande är promoters och 20% detractors blir din NPS 0.

Ett NPS-resultat kan variera mellan -100 och 100. En negativ poäng betyder att du har fler detractors än promotors i din organisation. Det betyder i sin tur att du kan ha ett lojalitetsproblem hos dina anställda.

Å andra sidan betyder en positiv NPS-poäng att du har fler promotors än detractors.

Så vad är ett ”bra” NPS?

Egentligen är allt över 0 acceptabelt. Ett NPS kring 20-30 är mycket bra och allt över det är utmärkt. Och det varierar såklart mellan olika branscher.

Så då förstår ni varför vi är så stolta över vårt resultat på 60 🎉

Några nyckelfaktorer som tagit oss hit:

🖤 Stort fokus på teamleveranser
🖤 En genuin kompetenskultur
🖤 Delegerat ansvar så långt ner i organisationen som det går
🖤 Närvarande och tillitsbaserat ledarskap

Nu ska vi ta helg, med en varm känsla i bröstet, och fira att vi är bäst med en fredagsskål på våra kontor i Örebro, Västerås och Stockholm 🥂

Mer nyheter och kunskap