Integrationsbolaget blir en del av Omegapoint

Integrationsbolaget förvärvas, tillsammans med Molnbolaget, av konsultbolaget Omegapoint. Därmed utökas vårt befintliga erbjudande med kompetens inom cybersäkerhet och säker digitalisering. Med premiumexpertis inom våra respektive områden, kommer vi att stärka varandra i leveranskapacitet och komplettera varandras erbjudanden.

Integrationsbolaget och Molnbolaget blir helägda dotterbolag till Omegapoint Group AB. Samtliga befintliga ägare och anställda fortsätter i sina nuvarande roller. Integrationsbolagets vd Rikard Dahl och Molnbolagets vd Daniel Lennartsson tar båda plats i koncernledningen.

I våra leveranser är det fortsatt kundfokus som gäller. Alla uppdrag löper vidare som planerat. Affären kommer inte påverka vem som är kundansvarig eller leveransansvarig för dig som kund. Alla finansiella delar såsom fakturarutiner, rapporter med mera är oförändrade. 

Läs hela pressmeddelandet här.

Mer nyheter och kunskap