En satsning som kommer utveckla våra affärer och gynna alla kunder

R&D gruppen
Från vänster i bild: Richard Tyregrim, Douglas Ingman & Robert Lombardi

För att navigera rätt i den digitala djungeln och överleva i den snabbt skiftande IT-världen, gäller det att ha koll på omvärlden och framtiden. Nu tar Integrationsbolaget och Molnbolaget nästa steg och satsar på en gemensam R&D-avdelning.

Att spana framåt för att se vad som finns runt hörnet och vilka utmaningar samt möjligheter det innebär, är inget nytt för Integrationsbolaget och Molnbolaget.

– Vi är kompetensbaserade företag och har sen tidigare flera forum för kunskapsutbyte. R&D var en del av vårt kärnerbjudande långt innan det blev ”trendigt”, säger Douglas Ingman, teknikchef på Integrationsbolaget.

Grunderna finns alltså redan. Det som händer nu är att funktionen centraliseras och formaliseras i form av en R&D-avdelning med egen budget, som inte är kopplad till specifika kundprojekt. På sikt betyder det att alla affärer utvecklas och att alla kunder gynnas.

– Våra kunder behöver en framåtlutad partner som hjälper dem att navigera i den digitala djungeln, avgränsa idéer och göra rätt val. Annars finns risken att de fastnar i analysfasen. Vi vill vara stöttepelaren som leder dem rätt, säger Richard Tyregrim, lösningsarkitekt på Integrationsbolaget.

– Satsningen kommer även ge positiva effekter för oss som bolag och för våra medarbetare, när det gäller framtida satsningar, kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte. Vi slipper uppfinna hjulet på nytt, säger Roberth Lombardi, molnarkitekt på Molnbolaget.

Viktig treenighet

Sedan juli 2021 ägs Integrationsbolaget och Molnbolaget av Omegapoint. De tre bolagen kompletterar och stärker varandra på många sätt, inte minst inom R&D där Molnbolaget står för infrastruktur och drift i molnet, Integrationsbolaget för systemintegration och Omegapoint för cybersäkerhet och säker digitalisering.  

R&D-avdelningen drivs inledningsvis av trion Douglas Ingman, Richard Tyregrim och Roberth Lombardi men kommer att utökas med fler representanter från koncernen vid behov.

Treenigheten skapar en unik kombination av nischad specialistkompetens och bredd. Få företag i branschen kan erbjuda R&D som en etablerad funktion, ännu färre kan erbjuda det hela vägen, för hela lösningen.

– Om vi ska vara lite branschkritiska, så implementeras en hel del som inte är beprövat i praktiken. Inställningen är ofta att sälja in först och att lära sig sen. Det vill vi ändra på, vi vill säkerställa att vi säljer rätt lösningar, säger Richard Tyregrim.

Men att se in i framtiden är svårt. För att det inte ska bli för mycket ”spåkula” krävs flera in-kanaler, omfattande analyser och etablerade R&D-processer som leder till värdeskapande idéer som kan återanvändas och säljas vidare.

– För oss är det viktigt med ärlighet, att vi har belägg för det vi säljer, att veta vad vi pratar om. Vi vill presentera eventuella risker och kostnader för kunderna. Att testa olika produkter och plattformar är en del av vår uppgift. Vi rekommenderar lösningar till kunden baserat på deras krav och förutsättningar, inte baserat på var vi har bäst kickback. Vi är teknikagnostiska, säger Douglas Ingman.

Holistiskt och humanistiskt

Integrationsbolaget och Molnbolaget vill bygga långsiktiga relationer med sina kunder. Att hela tiden ligga i teknisk framkant är ett led i detta.

– För kunden betyder det trygghet och möjlighet att göra rätt val. R&D-avdelningen sållar i djungeln, testar idéer, väljer inriktning, avfärdar. Det stärker våra medarbetare och det avlastar kunden. Vi vill vara en långsiktig, trygg partner. Många företag fokuserar allt starkare på sina kärnvärden. Det ökar behovet att ta hjälp utifrån, att ha en framåtlutad partner, säger Roberth Lombardi.

Det handlar inte bara om att lösa ett problem, utan att se till helheten – att skapa mervärde utan att nya problem och risker uppstår.

– Även det humanistiska perspektivet är viktigt – vi vill vara kundens strategiska partner, självklara stöd och schyssta bollplank. Om det till exempel har kommit en ny rapport så vill vi att det ska kännas naturligt att lyfta luren och prata med oss, säger Richard Tyregrim.

Två aktuella projekt

Ett pågående R&D-projekt grundas i de juridiska vindar som blåser kring molnteknologin, där GDPR var startskottet.

Nödvändiga och värdefulla partneravtal finns för att diskutera dessa frågor. Både Integrationsbolaget och Molnbolaget har partnerrelationer med Microsoft, och Omegapoint med AWS.

Ett annat pågående R&D-projekt handlar om Low Code-plattformar som i sig inte är ett nytt fenomen, fokus ligger istället på det holistiska perspektivet och hur man kan integrera dessa plattformar i en befintlig systemflora för att maximera nyttan.

– Low Code-plattformar är populära. Ofta leder de till kortare time-to-market men det förutsätter att man har en ordentlig grundplattform och att man har tänkt hela vägen. Vi bedriver R&D-arbete kring hur man kan haka på trenden på ett smartare sätt, säger Roberth Lombardi.

Bra respons

Responsen på R&D-satsningen har varit mycket positiv och trycket är högt, både internt och externt. R&D är hett i sig, och efterfrågan på snabb omställningsförmåga kommer sannolikt att öka.

– Takten ökar, valen blir fler, horisonten blir kortare. Flödet av trender och teknologier är enormt. Med det växer behovet av en bra överblick och tydlig strategi hos våra kunder – som har fullt upp med sitt, säger Richard Tyregrim.

– Vi vill öppna upp för fler in-kanaler och uppmuntrar till fler initiativ, framförallt vill vi att vårt R&D-arbete ska bli mer kundstyrt men vi vill även ha en utökad dialog med våra medarbetare och med branschen i stort. Vi står redo att hjälpa till att ha koll framåt, säger Douglas Ingman.

Intressant för ditt företag?

Vi hjälper dig och ditt företag med hållbar, framtidssäkrad systemintegration. Kontakta oss så berättar vi mer.

    Mer nyheter och kunskap