Integrationslösningar för ständig förbättring

Integrationslösningar - Integrationsbolaget

Vi är specialiserade på integrationslösningar. Genom att integrera IT-system till hållbara, framtidssäkrade lösningar, effektiviserar vi processer och skapar goda digitala affärsmöjligheter för företag och offentliga verksamheter.

Ett unikt helhetserbjudande

I ett komplext IT-landskap, som är i ständig förändring, hjälper vi ditt företag att hålla farten med förbättrad struktur, kostnadskontroll och ökade affärsmöjligheter genom att frigöra information mellan system och omvärlden.
Med vår spetskompetens och vårt fokus inom systemintegration vill vi bygga ett partnerskap med avstamp i arkitektur och strategi, vidare till genomförande och förvaltning.
Sedan 2021 är vi en del av Omegapoint som erbjuder säker digitalisering och cybersäkerhet. I koncernen ingår även Molnbolaget, med specialistkompetens inom molnplattformar.
Tillsammans skapar vi ett unikt och attraktivt helhetserbjudande för framtidens IT.

Integrationsbolaget - Erbjudande

Vårt erbjudande är baserat på:

  • Många års erfarenhet av helhetsåtaganden och teamleveranser för flera kunder
  • Marknadsledande kompetens och know-how
  • Återanvändbara processer och ett starkt strukturkapital
  • Stort engagemang och ansvarskänsla hos varje medarbetare

Vårt erbjudande

Erbjudandet kan delas in i Integration advisory, Integration implementation och Integration life cycle management.

Integration advisory

En genomtänkt och hållbar integrationsarkitektur och -strategi utgår från företagets behov och övergripande mål. Vi ser till att tekniken är ett stöd för verksamheten och för affären.

Läs mer om Integration advisory >

Integration implementation

Vi jobbar enligt beprövade integrationsmönster för återanvändning och förvaltningsbarhet, enligt processerna på ditt företag eller enligt vår egen kvalitetssäkrade utvecklingsprocess.

Läs mer om Integration implementation >

Integration life cycle management

Vi tar över ägarskapet, förvaltningen och ansvaret för att integrationerna är tillgängliga när du behöver dem – tryggt och effektivt.

Läs mer om Integration life cycle management >

Intressant för ditt företag?

Vi hjälper dig och ditt företag med hållbar, framtidssäkrad systemintegration. Kontakta oss så berättar vi mer.