Partnerskap för integration – Eckerölinjen

Integration - Eckerölinjen - Integrationsbolaget

Kort om Eckerö Group

Eckerö Group bedriver passagerar- och bilfärjetrafik på Ålands hav och Finska viken, kryssningstrafik mellan Stockholm och Mariehamn samt sköter transporter för exportindustrin mellan Finland/Sverige och kontinenten. Koncernen har cirka 1 200 anställda och årsomsättningen uppgår till cirka 240 miljoner euro. Totalt ingår sex fartyg i flottan. Koncernen bedriver även busstrafik på Åland.

Uppdraget i korthet

Integrationsbolaget har tagit fram en övergripande integrationsstrategi för Eckerö Group samt arbetar med löpande förvaltning och utveckling, det vill säga inom alla våra erbjudanden Integration advisory, Integration implementation och Integration life cycle management.

Till erbjudande >

”Vi är extremt nöjda med Integrationsbolaget. Vi startade med en strategisk inriktning för hela integrationen och har idag 12 tjänster integrerade. Jag räknar med att vi är uppe i 20 tjänster inom något år.”
Robin Weiss, CIO på Eckerö Group

Kundens behov

Eckerö Groups verksamhet och de speciella krav som ställs på sjöfartsverksamhet gör att företaget har många olika system som måste fungera och interagera.

Vår lösning

Integrationsbolaget har lagt grunden för all integration genom en övergripande strategi, men arbetar också med löpande förvaltning och utveckling. Den anpassade integrationsstrategin gör det möjligt att snabbare få igång nya tjänster och genomföra andra förändringar. Eckerö Group har tät kontakt med Integrationsbolaget, både vad gäller den löpande förvaltningen och utvecklingsarbetet.

Uppnått resultat

Uppdraget startade med en strategisk inriktning för hela integrationen. Eckerö Group har idag 12 tjänster integrerade och räknar med att vara uppe i 20 tjänster inom några år. Samarbetet mellan Integrationsbolaget och Eckerö Group ger förutsättningar för att kunna bedriva en kostnadseffektiv systemförvaltning av hög kvalitet.

Teknikstack

Azure Integration Services

  • Logic App
  • API Management
  • Service Bus
  • Functions

Vill du jobba med det här?

Kul! Läs mer om arbetsplatsen Integrationsbolaget och våra lediga tjänster på karriärsajten Teamtailor

Till vår karriärsajt >

Intressant för ditt företag?

Vi hjälper dig och ditt företag med hållbar, framtidssäkrad systemintegration. Kontakta oss så berättar vi mer.