ReachIT – Integrationsbolagets projektstyrningsmodell

Integrationsbolagets har en spännande vision och högt uppsatta målsättningar för kommande period. Det innebär att vi behöver knyta nya kundkontakter och genomföra spännande uppdrag i teknisk framkant. Samtidigt ser vi också att våra kunder ställer högre krav på hur vi genomför och levererar våra projekt.  

Vi har lanserat projektstyrningsmodellen ReachIT, vilket vi gör för att vi vill leverera bättre/snabbare och med högre kvalitet jämfört med idag.

Med projektstyrningsmodellen ReachIT skapar vi struktur när vi planerar, genomför och avslutar projekt.

Projektstyrningsmodellen fyller en bra funktion i initieringsfasen av ett projekt, och till och med så tidigt som i säljprocessen. Det är väldigt värdefullt för oss att i ett tidigt skede beskriva för kunder och partners hur vi ser på projektgenomförande och vad som är viktigt att hantera innan projektstart. Det kan vara allt från hur beslutsprocessen ser ut, hur vi dokumenterar, hur vi kommunicerar, vilka roller som behövs, hur vi ser på omfattning och kravställning samt hur våra agila modell ser ut osv.

I dagens agila omvärld är det viktigt att sortera bland begrepp och bestämma hur vi vill arbeta och leverera. Slutsatsen är att det inte finns någon optimal instruktionsbok som passar alla typer av projekt. Vi ser istället till förutsättningar, kunders behov, budget och omfattning när vi väljer arbetssätt för en bättre leverans.

Varför väljer vi att skapa en egen projektstyrningsmodell?

En projektstyrningsmodell som beskriver hur vi inom vår organisation med projekt ser vi som väldigt värdefullt, då vi kan välja vad som fungerar från andra ramverk i vår organisation.

Det finns flera positiva effekter av att sätta upp en projektstyrningsmodell, vi har bl a identifierat;

Mer nyheter och kunskap